MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Organizační struktura

MAS ORLICKO, z.s. je tvořena následujícími orgány:


Dalšími orgány jsou:


Statut MAS ORLICKO:

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS ORLICKA.

Činnost

Hlavní náplní valné hromady jsou především následující činnosti:

Členové

Členové valné hromady jsou všichni členové MAS.

Rada

Rada je statutárním orgánem MAS ORLICKO, za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
Rada realizuje rozhodovací pravomoci rozhodovacího orgánu MAS.
Rada má 7 členů. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedy.

Činnost

Hlavní náplní Rady jsou především následující činnosti:

Členové

Rada má celkem osm členů. Funkční období všech členů Rady je čtyřleté.

Předseda Rady
Název: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
IČ: 60917598
Sídlo: Klášterec nad Orlicí 120, 561 82 Klášterec nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování: Ing. Oldřich Žďárský
Místopředseda Rady
Název: Sdružení obcí Orlicko
IČ: 70951993
Sídlo: Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Ing. Josef Paďour
Místopředseda Rady
Název: REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
IČ: 70939659
Sídlo: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Pavel Šisler
Člen Rady
Název: AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o
IČ: 13584286
Sídlo: Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Vladimír Šeda
Člen Rady
Název: JERMS, občanské sdružení
IČ: 27056252
Sídlo: Aloise Hanuše 85, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Silvie Serbousková
Člen Rady
Název: Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
IČ: 00435821
Sídlo: Zborovská 213, 56201 Ústí nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Mgr. Luboš Bäuchel
Člen Rady
Název: Petr Mareš
IČ: 71962751
Sídlo: Červená Voda 310, 561 61 Červená Voda
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Ing. Petr Mareš Ph.D.
Člen Rady
Název: Mikroregion Severo-Lanškrounsko
IČ: 01349341
Sídlo: Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Petr Helekal

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem MAS ORLICKO. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě.

Činnost

Hlavní náplní revizní komise jsou především následující činnosti:

Členové

Revizní komise má 3 členy. Funkční období všech členů revizní komise je čtyřleté.

Předsedkyně revizní komise:
Název: Občanské sdružení CEMA Žamberk
IČ: 61239330
Sídlo: Nádražní 22, 564 01 Žamberk
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Ing. Dana Hubálková
Člen revizní komise:
Název: Mgr. Oto Pavliš
Bydliště: Těchonín 179, 561 66 Těchonín
Člen revizní komise:
Název: ZEOS, s.r.o.
IČ: 48150754
Sídlo: Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Ing. Petr Tomaško

Výběrová komise

Výběrová komise je posledním z orgánů MAS. Je volena valnou hromadou. Ze svého středu volí předsedu.

Činnost

Hlavní náplní výběrové komise jsou především následující činnosti:

Členové

Výběrová komise má 5 členů.

Člen výběrové komise:
Název: Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí
IČ: 61234699
Sídlo: Klášterec nad Orlicí 34, 561 82 Klášterec nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Ing. Jindřich Kalous
Člen výběrové komise:
Název: Mlýn, z.s.
IČ: 22904140
Sídlo: Prostřední Lipka 72, 561 69 Králíky
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Mgr. Miroslav Beran
Člen výběrové komise:
Název: Kunvaldská a.s.
IČ: 60146818
Sídlo: Na Vyhlídce 612, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Mgr. Emilie Dolečková
Člen výběrové komise:
Název: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí
IČ: 72068752
Sídlo: Aloise Hanuše 384, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: David Serbousek, dipl.um.
Člen výběrové komise:
Název: Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.
IČ: 25965514
Sídlo: Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
Osoba pověřená k zastupování v MAS ORLICKO: Jan Vych

Komise pro kontrolu, hodnocení a monitorování

Tato komise je zřizována za účelem kontroly, hodnocení a monitorování projektů realizovaných prostřednictvím poskytnutých dotací.

Činnost

Komise zejména:

Členové

Činnost Komise vykonávají členové Revizní komise.