MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Struktura MAP

Logo
Odkaz se otevře v novém okně

Realizační tým

Realizační tým se skládá z:

  1. Administrativního týmu
  2. Odborného týmu

1. Administrativní tým

Ing. Mgr. Marie Kršková
projektová manažerka MAP

Řídí celý projekt, administrativní i odborný tým, současně je hlavní kontaktní osobou projektu.
Martina Pařilová
finanční manažerka MAP

Zodpovídá za finanční řízení projektu.
Bc. Adéla Faltusová
administrativní pracovnice

2. Odborný tým

Michaela Boková
odborná manažerka MAP

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu.
PhDr. Petra Novotná
odborná garantka projektu MAP

Zodpovídá za odbornou stránku projektu.
Ing. Ivana Vanická
odborná garantka pro Řízení MAP

Zodpovídá za klíčovou aktivitu Řízení MAP.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Žamberk a Králíky. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP.

Řídící výbor plní zejména tyto úkoly:

  1. projednává, připomínkuje a vyjadřuje se k pracovním verzím koncepčních materiálů MAP Žamberk a Králíky,
  2. schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se MAP Žamberk a Králíky,
  3. projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, včetně seznamu investičních priorit a zajišťuje jeho aktualizaci,
  4. projednává a schvaluje finální MAP,
  5. dohlíží na realizaci projektu MAP Žamberk a Králíky po celou jeho dobu a podílí se na jeho následné implementaci,
  6. podílí se na zprostředkování a přenosu informací v území,
  7. plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu,
  8. řeší další společné aktuální problémy v oblasti vzdělávání v daném území.

Složení Řídícího výboru


Realizátor MAP – MAS ORLICKO
MAS ORLICKO, z.s.Ing. Ivana Vanicka
MAS ORLICKO, z.s.Silvie Serbousková

Zřizovatelé - obce zřizující školy a školská zařízení, církve, soukromé
Město Žamberk - starostaJiří Dytrt
Město Králíky - místostarostaMgr. Martin Hejkrlík
obec Líšnice - starostaIng. Miroslav Keprta
obec Červená Voda - místostarostaPaedDr. Miloš Harnych

Školy a školská zařízení účastnící se vzdělávacího procesu
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, ŽamberkBc. Iva Pražáková
Mateřská škola Králíky, MoravskáBc. Romana Fabiánová
Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad OrlicíKvětoslava Stejskalová
Základní škola Letohrad, U Dvora 745Mgr. Hana Pavlíčková
Základní škola Jablonné nad OrlicíPhDr. Simona Mikysková

Organizace zajišťující v regionu neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
Strom života Lesní klub LetohradMgr. Veronika Peteráčová
CEMA Žamberk, z.ú.Ing. Dana Hubálková

Zástupci ZUŠ
Základní umělecká škola Jablonné nad OrlicíDavid Serbousek, dipl. um.

Organizace působící na území se sociálně vyloučenou lokalitou
nerelevantní 

Rodičovská veřejnost – doporučená školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče
 Veronika Mlkvík Tihonová
 Alena Hýblová, DiS

Ostatní
Pardubický kraj - krajský úřadMgr. Martin Kiss
KAPMgr. Jiří Hlava
Mikroregionyviz zřizovatelé
ORPviz zřizovatelé
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad OrlicíPhDr. Petra Novotná

Odkazy

Řídící pracovní skupina pro MŠ

Řídící pracovní skupina MŠ má 5 členů, jedná se o 3 zástupce škol či jejich zřizovatelů, jednoho zástupce neformálního vzdělávání a jednoho zástupce Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Členové pracovních skupin se mají v rámci projektu podílet na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně mají zajišťovat kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, ŽamberkBc. Iva Pražáková
Mateřská škola Králíky, MoravskáBc. Romana Fabiánová
Klášterec nad Orlicí - starostkaBc. Lenka Ševčíková
Strom života Lesní klub LetohradMgr. Veronika Peteráčová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad OrlicíMgr. Olga Keprtová

Řídící pracovní skupina pro ZŠ

Řídící pracovní skupina ZŠ má 5 členů, jedná se o 3 zástupce škol či jejich zřizovatelů, jednoho zástupce neformálního vzdělávání a jednoho zástupce Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Členové pracovních skupin se mají v rámci projektu podílet na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně mají zajišťovat kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad OrlicíKvětoslava Stejskalová
Základní škola Letohrad, U Dvora 745Mgr. Hana Pavlíčková
Základní škola Jablonné nad OrlicíPhDr. Simona Mikysková
CEMA Žamberk, z.ú.Lucie Malá
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad OrlicíMgr. Markéta Sychrová

Koordinátor dětských pracovních skupin

PhDr. Petra Novotná - koordinátor dětských pracovních skupin.

Koordinátor má na starosti zapojení kontrolní dětské skupiny v podobě školních parlamentů do projektu. Cílem této činnosti je do projektu zahrnout a reflektovat názor dětí a žáků.

Zapojené parlamenty: