MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Akční plánování

Logo

Plánované akce

Kulatý stůl na téma Zdravá výživa pro školáky ...

22. srpna se v Ekocentru Paleta v Oucmanicích uskuteční kulatý stůl na téma Zdravá výživa pro školy, který povede paní PharmDr. Margit Slimáková. Kulatý stůl je bezplatný. Povinná rezervace přes odkaz uvedený v pozvánce nebo na emailu faltusova@mas.orlicko.cz.
 

Kulatý stůl na téma Montessori ...

17. května se od 15:00 v zasedacích místnostech MAS ORLICKO uskuteční souběžně 2 kulaté stoly na téma Montessori. Jeden bude určen pro předškolní vzdělávání a druhý pro žáky ve věku 6-12 let. Kulaté stoly povedou paní Simona Livorová a paní Dita Dlouhá z Elipsy Montessori centra Pardubice.
 

Kulatý stůl na téma Problematika návykových látek ve školním prostředí ...

16. května se od 14:30 v zasedací místnosti MAS ORLICKO uskuteční kulatý stůl na téma Problematika návykových látek ve školním prostředí, který povede paní Mgr. Kateřina Kábelová - vedoucí programu Ambulantní centrum Laxus Pardubice, z.ú. Na kulatý stůl je povinné přihlášení. Více info v pozvánce.
 

Pilotní zapojení k aktivnímu vytváření partnerství v rámci projektu MAP ...

Chcete se zapojit do pilotáže k aktivnímu vytváření partnerství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání? Pokud se zapojíte do pilotního ověřování, máte možnost získat finanční příspěvek na akce, které pořádáte nebo máte v plánu pořádat.
 

Proběhlé akce

Kulatý stůl na téma polytechnické vzdělávání ...

18. dubna proběhl kulatý stůl na téma Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků a rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání. Kulatý stůl vedla paní Ing. Arch. Iva Svobodová z Univerzity Pardubice. Všichni účastníci považovali kulatý stůl za velmi inspirativní. Děkujeme všem za účast.
 

Řídící pracovní skupina MAP Žamberk a Králíky ...

1.února proběhla schůzka Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky. Cílem setkání bylo vytvořit konkrétní aktivity k naplnění dlouhodobých cílů stanovených Strategickým rámcem MAP.
 

Kulatý stůl na téma Praktické seznámení s využitím metody supervize  ...

Zástupci mateřských a základních škol spolu s poskytovateli neformálního vzdělávání se sešli nad kulatým stolem s tématem Supervize, který se uskutečnil 24. ledna od 14:00 v Žamberku. Kulatý stůl vedla PhDr. Petra Novotná (ředitelka PPP Ústí n. Orlicí), která se dlouhodobě supervizi věnuje.
 

Řídící pracovní skupina MAP Žamberk a Králíky ...

Dne 6. 12. 2016 se uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny MAP Žamberk a Králíky. V rámci tohoto jednání byl debatován plán činnosti na další období. Příští jednání ŘPS se uskuteční 2. 2. 2017 od 15:00 v kanceláři MAS.
 

Řídící pracovní skupina MAP Žamberk a Králíky ...

Dne 14.10.2016 od 14:00 proběhlo jednání Řídící pracovní skupiny MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky. V rámci jednání byly vypořádány připomínky ke Strategickému rámci MAP, Seznamu relevantních aktérů a byl probrán plán činnosti na další období.
 

Workshop na téma Rozvoj základních gramotností ...

Dne 3. a 4. 10. 2016 se uskutečnily workshopy na téma Rozvoj základních gramotností v předškolním a základním vzdělávání (3. 10. - základní vzdělávání, 4. 10. - předškolní vzdělávání). Workshop byl určen pro všechny z ORP Žamberk a Králíky, kteří se o danou tématiku zajímají.
 

Setkání subjektů neformálního a zájmového vzdělávání ...

Dne 19. 9. 2016 od 16:30 proběhlo setkání se zástupci neformálního a zájmového vzdělávání SO ORP Žamberk a Králíky. Obsahem jednání bylo představení MAP a možností zapojení do aktivit projektu. Dále byly představeny možnosti investičních projektových záměrů a podporované aktivity formou - šablon.
 

Řídící pracovní skupina MAP ORP Žamberk a Králíky ...

Dne 15. 8. 2016 proběhlo jednání Řídící pracovní skupiny MAP pro ORP Žamberk a Králíky. V rámci tohoto jednání byly vytvořeny SWOT-3 analýzy pro jednotlivé prioritní oblasti.
 

Proběhl první workshop na téma "INKLUZE" ...

Dne 7. 6. 2016 od 14:00 hodin na ZŠ U Dvora v Letohradě proběhl první workshop na téma "INKLUZE". Všem účastníkům děkujeme za jejich účast a za jejich podněty k danému tématu.

 

První jednání Řídící pracovní skupiny MAP ...

Dne 10. 5. 2016 se uskutečnilo první jednání Řídící pracovní skupiny (=ŘPS) MAP pro ORP Žamberk a Králíky. Jednání se účastnili zástupci škol, neziskových organizací, obcí a Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. V rámci diskuse ve