MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Investiční priority

Nedílnou součástí místního akčního plánu jsou investiční priority. Jednotlivé problémové oblasti jsou často úzce propojeny s potřebou konkrétních investic. V rámci mapování území sbíráme investiční záměry všech subjektů z oblasti vzdělávání. Nejedná se pouze o záměry mateřských a základních škol, ale i dalších školských zařízení a zařízení pro neformální vzdělávání – NNO. Sebrané záměry budou posouzeny z pohledu potřebnosti v území a dále z pohledu vazby na priority MAP. Sbírají se veškeré projektové záměry bez ohledu na to, zda jsou později financovatelné z dotací.

Investiční záměry, které budou v souladu se Strategickým rámcem MAP do roku 2023, budou uvedeny v kapitole popisující soulad investičních priorit se Strategickým rámcem MAP – jedná se o tabulku dle doporučeného vzoru. Tyto investice mohou prokázat soulad s MAP.

Soulad s MAP je jedním z kritérií přijatelnosti pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (MAS ORLICKO, z.s.). = Bez toho, aby projekt byl zařazen mezi investiční priority MAP, nelze podávat žádosti na vzdělávání v IROP a MAS ORLICKO. Pokud tedy plánujete žádost o dotaci, včas podejte Váš projektový záměr do MAP. Schvalování kapitoly popisující soulad investičních priorit se Strategickým rámcem MAP se bude konat vždy po 6 měsících.

Postup: Stáhněte si dotazník níže, vyplňte ho v elektronické podobě a zašlete ke konzultaci do kanceláře MAS ORLICKO (krskova@mas.orlicko.cz). Po odsouhlasení dotazník vytisknete a zajistěte souhlas zřizovatele. Vytištěný a podepsaný dotazník doručte poštou nebo osobně do kanceláře MAS: MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.

Pokud by k Vašemu záměru bylo třeba zajistit další dokumenty kromě souhlasu zřizovatele, upozorníme Vás. Týká se to projektů na navyšování kapacity a projektů s nadregionálním významem tzv. nadstandardních a excelentních vzdělávacích prostor.

Aktuálně

Obnovený sběr investičních záměrů ...

Vzhledem k plánované aktualizaci Strategického rámce MAP byl obnoven sběr investičních záměrů škol, školek, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání. Aktuální sběr bude probíhat do 24. března 2017.
 

Obnovený sběr investičních záměrů ...

Vzhledem k plánované aktualizaci Strategického rámce MAP byl obnoven sběr investičních záměrů škol, školek, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání. Aktuální sběr bude probíhat do 24. března 2017.
 

Sběr investičních záměrů ...

V rámci mapování území sbíráme investiční záměry všech subjektů z oblasti vzdělávání. Nejedná se pouze o záměry mateřských a základních škol, ale i dalších školských zařízení a zařízení pro neformální vzdělávání - NNO. Aktuální sběr probíhá do 30.9.2016.
 

Dokumenty

Dotazník k projektovým záměrům ORP Žamberk a KrálíkyDokument: Dotazník k projektovým záměrům SO ORP Žamberk a Králíky | soubor: 0586b6bd2a3962.docx | velikost: 0.19 MB Faltusová Adéla , Bc.
Informace pro ZŠ o dotačních možnostech IROPDokument: Informace pro ZŠ o dotačních možnostech IROP | soubor: 057d2677c55599.doc | velikost: 0.06 MB Kršková Marie, Ing. Mgr.