MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Struktura MAP

Logo
Odkaz se otevře v novém okně

Realizační tým

Realizační tým se skládá z:

  1. Administrativního týmu
  2. Odborného týmu

1. Administrativní tým

Ing. Mgr. Marie Kršková
projektová manažerka MAP

Řídí celý projekt, administrativní i odborný tým, současně je hlavní kontaktní osobou projektu.
Martina Pařilová
finanční manažerka MAP

Zodpovídá za finanční řízení projektu.
Bc. Adéla Faltusová
administrativní pracovnice

2. Odborný tým

Mgr. Vendula Novotná
odborná manažerka MAP

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu.
PhDr. Petra Novotná
odborná garantka projektu MAP

Zodpovídá za odbornou stránku projektu.
Ing. Ivana Vanická
odborná garantka pro Řízení MAP

Zodpovídá za klíčovou aktivitu Řízení MAP.

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním rozhodujícím orgánem partnerství MAP a představitelem MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území realizace MAP.

Řídící výbor plní zejména tyto úkoly:

  1. projednává, připomínkuje a vyjadřuje se k pracovním verzím koncepčních materiálů MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová,
  2. schvaluje zásadní koncepční materiály týkající se MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová,
  3. projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023, včetně seznamu investičních priorit a zajišťuje jeho aktualizaci,
  4. projednává a schvaluje finální MAP,
  5. dohlíží na realizaci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová po celou jeho dobu a podílí se na jeho následné implementaci,
  6. podílí se na zprostředkování a přenosu informací v území,
  7. plní dle potřeby další úkoly související s realizací projektu,
  8. řeší další společné aktuální problémy v oblasti vzdělávání v daném území.

Složení Řídícího výboru


Realizátor MAP – MAS ORLICKO
MAS ORLICKO, z.s.Ing. Ivana Vanicka
MAS ORLICKO, z.s.Silvie Serbousková

Zřizovatelé - obce zřizující školy a školská zařízení, církve, soukromé
Město Ústí nad Orlicí - místostarostaJiří Preclík
Město Česká Třebová - místostarostkaIng. Jaromíra Žáčková
obec Řetová - starostkaIng. Hana Šafářová
obec Libchavy - starostkaJana Hodovalová

Školy a školská zařízení účastnící se vzdělávacího procesu
Mateřská škola Česká Třebová, U KoupalištěAndrea Tenenková
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67Jana Lukesová
Mateřská škola Stonožka Sopotnice, okres Ústí nad OrlicíMichaela Diblíková , DiS.
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332Mgr. Martin Falta
Základní škola a mateřská škola LibchavyMgr. Veronika Vaňousová
Základní škola Česká Třebová, Nádražní uliceMgr. Radim Kolář

Organizace zajišťující v regionu neformální a zájmové vzdělávání (mimo družin)
Mateřské centrum MedvídekKateřina Fišarová
DDM Duha Ústí nad OrlicíMgr. Štepánka Svobodová

Zástupci ZUŠ
Základní umělecká škola Jaroslava KocianaPaedDr. Jiří Tomášek

Organizace působící na území se sociálně vyloučenou lokalitou
NADĚJE Česká TřebováJan Holub, DiS.

Rodičovská veřejnost – doporučená školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče
 Renata Hanusová
 Kateřina Kulhavá

Ostatní
Pardubický kraj - krajský úřadMgr. Martin Kiss
KAPMgr. Jiří Hlava
Mikroregionyviz zřizovatelé
ORPviz zřizovatelé
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad OrlicíPhDr. Petra Novotná

Odkazy

Řídící pracovní skupina pro MŠ

Řídící pracovní skupina MŠ má 5 členů, jedná se o 3 zástupce škol či jejich zřizovatelů, jednoho zástupce neformálního vzdělávání a jednoho zástupce Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Členové pracovních skupin se mají v rámci projektu podílet na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně mají zajišťovat kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

učitelka v MŠ U KoupalištěAndrea Tenenková
Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67Jana Lukesová
Základní škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizaceMichaela Diblíková , DiS.
Mateřské centrum MedvídekKateřina Fišarová
PPP UOMgr. Ludmila Jirásková

Řídící pracovní skupina pro ZŠ

Řídící pracovní skupina ZŠ má 5 členů, jedná se o 3 zástupce škol či jejich zřizovatelů, jednoho zástupce neformálního vzdělávání a jednoho zástupce Pedagogicko – psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Členové pracovních skupin se mají v rámci projektu podílet na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně mají zajišťovat kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332Falta Martin, Mgr.
Základní škola a mateřská škola LibchavyMgr. Veronika Vaňousová
Základní škola Česká Třebová, Nádražní uliceKolář Radim, Mgr.
DDM Duha Ústí nad OrlicíMgr. Štepánka Svobodová
PPP UOMgr. Jana Klementová

Koordinátor dětských pracovních skupin

Mgr. Jaroslav Lainz, DiS. - koordinátor dětských pracovních skupin.

Koordinátor má na starosti zapojení kontrolní dětské skupiny v podobě školních parlamentů do projektu. Cílem této činnosti je do projektu zahrnout a reflektovat názor dětí a žáků.

Zapojené parlamenty: