MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Semináře a školení

Logo

Plánované akce

Otevřená hodina matematiky vedená pomocí metody CLIL ...

25. května od 9:40 proběhne ukázková hodina na hodina matematiky vedená pomocí metody CLIL aneb "Matematika v angličtině". Žáci devátého ročníku společně s paní učitelkou předvedou metodu CLIL v praxi. Více informací naleznete v pozvánce.
 

Otevřená hodina matematiky na I. stupni vedená Hejného metodou  ...

23. května se od 8:30 uskuteční na Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice ukázková hodina matematiky na I. stupni vedená Hejného metodou. Účastníci se podívají do hodiny matematiky v 5. ročníku. Více informací naleznete v pozvánce.
 

Otevřená hodina angličtiny na I. stupni vedená pomocí Online jazykových kurzů ...

5. května od 8:30 pořádáme ve spolupráci se Základní školou Česká Třebová, Nádražní ulice ukázkovou hodinu na téma Hodina angličtiny na I. stupni vedená pomocí Online jazykových kurzů. Hodina proběhne ve 4. ročníku, kde se dozvíte, jak lze online jazykové kurzy při výuce využít.
 

Odborné tuzemské stáže pro MŠ ...

Chtěli bychom Vás pozvat na odbornou tuzemskou stáž, která se uskuteční v termínu 5.–6. října. Účastníci si mohou vybrat, jestli navštíví MŠ Slavonice nebo MŠ DUHA Soběslav. Stáže jsou určeny pro zástupce MŠ a jejich zřizovatele. Více informací naleznete v pozvánkách.
 

Proběhlé akce

Semináře a ukázkové hodiny v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ...

Chtěli bychom Vás pozvat na semináře a ukázkové hodiny, které proběhnou v rámci projektu MAP Ústí n. Orlicí a Česká Třebová v průběhu měsíce března a dubna. Více informací naleznete v přiložených pozvánkách. NA AKCE JE NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ NA EMAILU faltusova@mas.orlicko.cz. Těšíme se na setkání s Vámi.
 

Ukázka reedukace matematiky, Ukázka reedukace českého jazyka ...

15. března proběhly na ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 2 ukázkové hodiny na téma Reedukace matematiky - dyskalkulie a Reedukace českého jazyka - dyslexie. Děkujeme všem přítomným za účast a doufáme, že jim ukázkové hodiny líbili.
 

Seminář na téma Fungující žákovský parlament na současné škole ...

V úterý 14.2.2017 se v Žamberku uskutečnil seminář na téma Fungující žákovský parlament na současné škole. Lektorem tohoto semináře byl pan Tomáš Hazlbauer z Centra pro demokratické učení, o.p.s. Tato organizace se dlouhodobě věnuje práci se žákovskými parlamenty.
 

Seminář na téma Inovativní proudy a iniciativy ve vzdělávání ...

V pondělí 13.2.2017 se na Letohradském soukromém gymnáziu uskutečnil seminář na téma Inovativní proudy a iniciativy ve vzdělávání. Lektorem tohoto semináře byl pan Mgr. Pavel Kraemer, zakladatel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání.
 

Ukázková hodina téma Otevřená hodina vedená Hejného metodou na 2. stupni ...

Chtěli bychom poděkovat Základní škole Nádražní v České Třebové, že nám umožnila uspořádat ukázkovou hodinu na téma Hejného metody výuky matematiky na 2. stupni. Doufáme, že se všem účastníkům ukázková hodina líbila.
 

Semináře pro ZŠ a MŠ na téma Rozvoj a podpora nadaných dětí a žáků ...

Dne 29. 11. 2016 se v PPP v Ústí nad Orlicí uskutečnily dva semináře na témata Rozvoj a podpora nadaných dětí (určeno pro MŠ) a Rozvoj a podpora nadaných žáků (určeno pro ZŠ). Lektorem seminářů byla paní PhDr. Věra Podhorná, která se péči o nadané žáky dlouhodobě věnuje. Všem zúčastněným děkujeme.
 

Seminář pro školy na téma "Inkluze" ...

Dne 4.10.2016 od 14:00-17:00 hodin se v Pedagogicko-psychologické poradně uskutečnil náhradní termín semináře na téma Inkluze. Semináře se zúčastnili zástupci MŠ a ZŠ. V rámci semináře se dozvěděli více informací o práci s dětmi s SVP, zpracování potřebné dokumentace atd. Děkujeme všem za účast.
 

Proběhl seminář pro zřizovatele a další subjekty na téma "INKLUZE" ...

Dne 12. 7. 2016 od 8:30 hodin na MAS ORLICKO, z. s. proběhl seminář pro zřizovatele a další subjekty na téma "INKLUZE". Všem účastníkům děkujeme za účast a jejich podněty k danému tématu.
 

Seminář pro školy z území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová na téma "INKLUZE" ...

Dne 25. 8. 2016 od 8:00 - 11:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí se uskuteční SEMINÁŘ pro školy na téma "INKLUZE". Bližší informace o programu a možnosti přihlášení naleznete v pozvánce (viz níže).