MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Akční plánování

Logo

Plánované akce

Pilotní zapojení k aktivnímu vytváření partnerství v rámci projektu MAP ...

Chcete se zapojit do pilotáže k aktivnímu vytváření partnerství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání? Pokud se zapojíte do pilotního ověřování, máte možnost získat finanční příspěvek na akce, které pořádáte nebo máte v plánu pořádat.
 

Kulatý stůl na téma Zdravá výživa pro školáky ...

22. srpna se v Ekocentru Paleta v Oucmanicích uskuteční kulatý stůl na téma Zdravá výživa pro školy, který povede paní PharmDr. Margit Slimáková. Kulatý stůl je bezplatný. Povinná rezervace přes odkaz uvedený v pozvánce nebo na emailu faltusova@mas.orlicko.cz.
 

Kulatý stůl na téma Specifika žáka ze sociálně vyloučené lokality ...

23. května se od 15:00 na ZŠ praktické v České Třebové uskuteční kulatý stůl na téma Specifika žáka ze sociálně vyloučené lokality. Tento kulatý stůl povedou paní Iveta Millerová a pan Jan Kudry z Agentury pro sociální začleňování a budou doplňováni Pavlem a Gabrielem Oláhovými, školními asistenty.
 

Proběhlé akce

Kulatý stůl na téma Přehled dotačních možností pro školy a školská zařízení ...

26. dubna se od 15:00 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí uskutečnil kulatý stůl na téma Přehled dotačních možností pro školy a školská zařízení. Kulatý stůl vedli paní Ing. Mgr. Marie Kršková z MAS ORLICKO, z.s. a pan David Lokaj z Profi školy s.r.o.
 

Kulatý stůl na téma Praktické seznámení s využitím metody supervize  ...

Dne 1.2.2017 proběhl kulatý stůl na téma Praktické seznámení s využitím metody supervize. Kulatý stůl vedla Mgr. Markéta Sychrová, která má se supervizí dlouholeté zkušenosti.
 

Řídící pracovní skupina MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ...

31. ledna 2017 se sešla Řídící pracovní skupina MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Hlavním úkolem setkání bylo vytvořit opatření pro naplnění cílů vybraných prioritních oblastí. Příští setkání ŘPS se uskuteční 1. března od 15:30 v PPP Ústí nad Orlicí.
 

Řídící pracovní skupina MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ...

Dne 22. 11. 2016 se uskutečnilo jednání Řídící pracovní skupiny MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. V rámci tohoto jednání byl debatován plán aktivit na další období. Příští jednání ŘPS se uskuteční 31. 1. 2017 od 14:00 v PPP Ústí nad Orlicí.
 

Řídící pracovní skupina MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ...

Dne 13.10.2016 od 14:00 proběhlo jednání Řídící pracovní skupiny MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. V rámci jednání byly vypořádány připomínky ke Strategickému rámci MAP.
 

Workshop na téma Rozvoj základních gramotností ...

Dne 11. a 17. 10. 2016 se uskutečnily workshopy na téma Rozvoj základních gramotností v předškolním a základním vzdělávání (11. 10. - předškolní vzdělávání, 17. 10. - základní vzdělávání). Workshop byl určen pro všechny z ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, kteří se o danou tématiku zajímají.
 

Setkání subjektů neformálního a zájmového vzdělávání  ...

Dne 21. 9. 2016 od 16:30 proběhlo setkání se zástupci neformálního a zájmového vzdělávání SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Cílem schůzky bylo seznámení zúčastněných s MAP a možnostmi zapojení do projektu. Proběhla diskuze nad možnými tématy vzdělávacích akcí pro danou cílovou skupinu.
 

Řídící pracovní skupina MAP pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ...

Dne 8.8.2016 od 8:30 proběhlo jednání Řídící pracovní skupiny MAP pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. V rámci jednání vznikly SWOT-3 analýzy pro jednotlivé prioritní oblasti ze Strategického rámce MAP.
 

Uskutečnil se další workshop na téma "INKLUZE" ...

Již druhý workshop na téma "INKLUZE" se tentokrát uskutečnil v Ústí nad Orlicí na ZŠ Bratří Čapků. Účastnili se zástupci zástupci škol, školských zařízení a zástupci rodičů z území ORP Ústí nad Orlicí a česká Třebová.
 

Řídící pracovní skupina MAP pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová ...

Jednání Řídící pracovní skupiny (=ŘPS) MAP pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová se uskutečnilo dne 17. 5. 2016 v Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí. Během jednání byly navrženy podtémata k tématu INKLUZE pro workshop (14. 6.