MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

IROP na období 2021-2027 startuje, MMR vyhlásilo první výzvy

Poté, co byl programový dokument IROP na začátku července 2022 schválen Evropskou komisí, již 28.7.2022 byly v národním IROPu vyhlášeny první výzvy zaměřené na rozvoj knihoven, další by měly následovat v průběhu léta a podzimu dle schváleného harmonogramu výzev na rok 2022.

Z pohledu MAS již víme předběžnou alokaci pro naše území na období 2021-2027, mělo by se jednat o více než 133 mil. Kč, což je o cca 25 mil. Kč více než v minulém období, výše dotace na projekt zůstává 95 %. Výzva pro MAS na programové rámce, které nám umožní si o alokaci požádat, se dle informací MMR předpokládá v září 2022. První výzvy MAS by tak mohly být vyhlášeny na počátku roku 2023.

Způsobilé aktivity pro financování projektů přes MAS budou např. infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou nebo cyklistickou dopravu, infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny, infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol nebo infrastruktura pro sociální služby. Nově bude přes MAS možné podpořit i např. veřejná prostranství měst a obcí, zázemí a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III, V, revitalizaci kulturních památek, rekonstrukci a vybavení městských a obecních muzeí nebo obecních profesionálních knihoven. Podporu můžeme cílit i na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu.

S tímto se pojí nutnost rozhodnout o zaměření aktivit, do kterých bude MAS alokaci v území směřovat. Již nyní probíhá vstupní rešerše zadaných projektových záměrů z území, kde máme zmapované záměry z terénních šetření i z databáze Pardubického kraje, kam se projekty zadávaly dříve, i z aktuální databáze projektových záměrů, která funguje na našich webových stránkách.

V případě, že máte aktuálně nějaký nový záměr, na který byste chtěli čerpat podporu, prosím, abyste nám jej do databáze doplnili – sběr nových záměrů probíhá průběžně přes odkaz na našich webových stránkách http://www.mas.orlicko.cz/sber-zameru.

Děkujeme za spolupráci a jsme rádi, že budeme moci pokračovat v podpoře rozvoje území MAS i v programovém období 2021-2027.

Bartošová Šárka | dne 10.08.2022
Dokument: Podporované aktivity v IROP přes MAS | soubor: 062f396012077e.pdf | velikost: 0.15 MB   - Podporované aktivity v IROP přes MAS
Dokument: Harmonogram výzev IROP na rok 2022 | soubor: 062f3972fd3ec4.xlsx | velikost: 0.03 MB   - Harmonogram výzev IROP na rok 2022