MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Aktualizace Obecných pravidel IROP

Ke dni 27. 10. 2017 byla řídícím orgánem IROP aktualizována Obecná pravidla. Žadatelé se však nadále řídí Obecnými pravidly platnými ke dni podání žádosti. Novými obecnými pravidly se žadatelé budou řídit až ode dne obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Součástí příloh je Postup pro práci s modulem veřejné zakázky, který mohou žadatelé využít již nyní. Aktualizovaná Obecná pravidla (verze 1.10) platná od 27. 10. 2017 jsou součástí přílohy tohoto příspěvku včetně aktualizovaných příloh.
Rosenbergerová Martina, Bc. | dne 01.11.2017
Dokument: Postup pro práci s modulem Veřejné zakázky | soubor: 059fadc5d1cad3.pdf | velikost: 2.52 MB   - Postup pro práci s modulem Veřejné zakázky
Dokument: Přílohy aktualizovaných Obecných pravidel (verze 1.10) | soubor: 059f9c06425561.zip | velikost: 13.64 MB   - Přílohy aktualizovaných Obecných pravidel (verze 1.10)
Dokument: Aktualizovaná Obecná pravidla IROP - verze 1.10 | soubor: 059f9bfdd5b93d.pdf | velikost: 2.15 MB   - Aktualizovaná Obecná pravidla IROP - verze 1.10