MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PODPORUJÍ NÁS

Letohrad
Město Letohrad
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Aktuální informace ...

Vážení žadatelé, v současné době probíhá administrace podmínek poskytnutí dotace mezi SZIF a naší MAS Orlicko. Ihned po dokončení formalit bude vyhlášena výzva k předkládání Vašich žádostí o podporu (konec června/začátek července) a na našich webových strákách budou zveřejněny veškeré potřebné informace. Současně v červenci zahájí činnost kancelář MAS v Divišově ulici.

Těšíme se na Vaše projekty a spolupráci!
 


Regionální značení výrobků ...

Vyrábíte výroky, které jsou tradiční pro region ve kterém působíte? Jsou Vaše výrobky dobrou známkou kvalitní práce živnostníků, řemeslníků a podnikatelů v Orlických horách. Využijte možnosti prezentovat své výrobky a přihlaste svůj produkt o udělení známky "Orlické hory - originální produkt". Termín pro sběr přihlášek je stanoven na 26. května. Více informací naleznete v příloze a na webových stránkách.
 

SETKÁNÍ MAS VE VALu u Rychnova nad Kněžnou ...

Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo ve Valu u Rychnova nad Kněžnou setkání místních akčních skupin. MAS POHODA Venkova a MAS Společná Cidlina, které získaly podporu již v loňském roce, si zde vyměňovaly informace z administrace prvního kola žádostí. MAS ORLICKO byla jako další podpořená MASka přizvána na toto jednání, aby mohla načerpat cenné zkušenosti a seznámit se se zástupci dalších úspěšných MAS. V rámci setkání vznikla také krátká reportáž (viz odkaz níže).
 

USPĚLI JSME S ŽÁDOSTÍ O DOTACI !!! ...

Místní akční skupina ORLICKO uspěla v konkurenci dalších místních akčních skupin a náš Strategický plán LEADER byl podpořen k realizaci z programu LEADER! Celkově jsme se umístili na 15 místě z 32 podpořených MAS. Tímto děkujeme všem subjektům, kteří se zapojily do přípravy a přispěli tak k tomuto velikému úspěchu.

Aktuálně bude MAS administrovat formality spojené se získanou podporou a na přelomu června/července bude zahájen provoz kanceláře MAS. V této době mohou žadatelé také očekávat nové webové stránky rozšířené o potřebné údaje.
 

Žádost MAS o podporu - průběžné informace ...

V současné době probíhá hodnocení předložených strategií místních akčních skupin z celé České republiky. K hodnocení bylo po kontrole formálních náležitostí přijato 92 strategií, z regionů, které neuspěly se hlásí 46 MAS podruhé a 46 MAS podává svou žádost vůbec poprvé (mezi nimi 23 MAS realizovalo v loňském roce LEADER ČR 2007 /také MAS ORLICKO/ a 23 se zapojuje do programu vůbec poprvé). Z celkového počtu bude dle informací Ministerstva zemědělství ČR podpořeno 32 nejlepších strategických plánů. Nyní všichni s napětím očekávají zveřejnění výsledků hodnocení, ke kterému by mělo dojít cca. během 2 měsíců.
 

Žádost o podporu Startegického plánu Leader úspěšně přijata k hodnocení ...

K 15.12.2008 splnila žádost Místní akční skupiny ORLICKO veškeré požadované náležitosti a byla přijata k hodnocení.
 

Podání žádosti o podporu z programu LEADER ...

Dne 22.10.2008 podal předseda MAS ORLICKO spolu s manažerkou MAS žádost o podporu strategického plánu Leader s názvem: "Žijeme a chceme žít v pohraničí" na pracovišti SZIF v Praze. Žádost byla úspěšně zaregistrována.

Dle informací pracovníků SZIF je nastaven následující harmonogram administrace žádostí:

- administrativní kontroly a doplnění projektů 11/2008 - 12/2008
- hodnocení projektů 12/2008 - 01/2008
- výsledky hodnocení 01/2009 - 02/2009
 

Konference Orlicko - Kladsko 2008 ...

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Orlicko - Kladsko 2008, která se uskuteční dne 8.10.2008 v Jablonném nad Orlicí. V rámci dopoledního programu vystoupí tyto Místní akční skupiny se svými příspěvky:

- MAS ORLICKO; Příprava na program LEADER
- Sdružení SPLAV o.s.; Projekty spolupráce
- MAS POHODA venkova; MAS POHODA venkova a realizované projekty
- MAS POHODA venkova; Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku


Pozvánku na konferenci naleznete v příloze.
 

Pozvánka na projednání finální verze SPL ...

Zveme zástupce obcí, podnikatelů i neziskových organizací k veřejnému projednání finální verze SPL, které se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu v Žamberku dne 29. září 2008 od 17:00 hod.

Program projednání:

1. seznámení s vybranými oblastmi podpory (na co budou prostředky určeny)
2. seznámení s finančními alokacemi (kolik prostředků je určeno na jaké aktivity)
3. seznámení s očekávaným harmonogramem (kdy začít co připravovat)
 

Společné jednání programového výboru a výběrové komise ...

Dne 5. září od 13:00 hod. se v malé zasedací místnosti v budově městského úřadu v Žamberku (budova pošty) uskuteční společné jednání programového výboru a výběrové komise pro přípravu Strategického plánu Leader.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90