MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Podpořené projekty z Programu LEADER ČR 2007 ...

Dne 18.10.2007 schválila Hodnotitelská komise Ministerstava zemědělství České republiky doporučený výběr projektů Místní akční skupiny Orlicko. Schváleny byly následující projekty:

1. Obec Klášterec nad Orlicí - Nákup techniky pro komunální služby
2. Obec Mladkov - Krajina podhůří Orlických hor
3. Jiří Makalouš - Nákup štepkovače pro zpracování dřevní hmoty
4. Jiří Kaplan - Technologická linka pro zpracování biomasy

Podpořeným žadatelům gratulujeme a přejeme jim úspěch při realizaci projektu!
 


Veřejné projednání ...

Dne 10.10.2007 ve 14:00 se v jednacím sále městského úřadu v Žamberku uskutečnilo veřejné zasedání k projednání realizace Programu LEADER ČR 2007.

Prezentaci z tohoto projednání naleznete v příloze.
 

Nové podklady pro žadatele !!! ...

Vzhledem k tomu, že stále probíhají změny v požadavcích na rozsah zpracování příloh žádostí, jsou aktuální informace pro žadatele k dispozici pouze na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 

Výzva k předkládání projektů v rámci Programu Leader ČR v roce 2007 ...

V souladu se Záměrem „Pečujeme o Orlicko“, schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, <strong>vyhlašuje</strong> Místní akční skupina Orlicko, občanské sdružení

<strong>VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ</strong>

na realizaci výše uvedeného Záměru v rámci dotačního titul
 

Podklady pro žadatele ...

V přílohách jsou k dispozici podklady pro žadatele v rámci Programu LEADER ČR 2007
 

Žádost o poskytnutí podpory ...

Místní akční skupina Orlicko podala dne 9.8.2007 na Ministerstvu zemědělství Žádost o poskytnutí podpory Záměru "Pečujeme o Orlicko" z Programu LEADER ČR 2007.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86