MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS

14.2.2019 Jednání Rady MAS

Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Zpráva ze semináře pro doporučené žadatele o dotaci z PRV ...

Dne 12.11.2009 se uskutečnil seminář pro žadatele doporučené k podpoře dotace z Programu rozvoje venkova. Seminář proběhl od 13.00 hod. pro obce a od 17.00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Prezentaci tohoto školení naleznete v sekci "Ke stažení".
 


Školení pro doporučené žadatele k podpoře ...

Dne 12.11.2009 se v zasedací místnosti MAS ORLICKO uskuteční školení pro žadatele, jejichž projekty byly doporučeny k podpoře z PRV v rámci 1. vyhlášené výzvy. Školení proběhne od 13:00 hod. pro obce a od 17:00 hod. pro podnikatele a neziskové organizace. Všem žadatelům doporučujeme maximální účast.
 

Seznam vybraných a náhradních žádostí o dotaci ...

Výběrová komise MAS doporučila k podpoře 18 žádostí o dotaci a vybrala dva náhradníky. Dne 26.10.2009 byly tyto žádosti zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF v Hradci Králové. Seznam vybraných a náhradních žádostí naleznete v sekci Výzvy, záložka .Vybrané a náhradní žádosti o dotaci.
 

Vložení nových dokumentů ...

V sekci byly vloženy následující nové dokumenty: (1) Metodika pro hodnocení projektů (2) Prezentace ze školení pro hodnotitele ze dne 29.9.2009
 

Zpráva ze školení pro hodnotitele ...

Dne 29.9.2009 proběhlo školení pro hodnotitele k hodnocení projektů v rámci Programu LEADER. Prezentaci tohoto školení naleznete v sekci "Ke stažení".
 

Školení pro hodnotitele ...

Dne 29.9.2009 v 18.00 hodin se uskuteční školení pro hodnotitele žádostí o dotaci z Programu rozvoj venkova ČR. Současně proběhne školení pro hodnotitele v rámci hodnocení pro MAS POHODA venkova.
 

První kolo příjmu žádostí ukončeno ...

Dne 4.9. v 17:00 hod. byl ukončen příjem žádostí do programu Leader v rámci 1 vyhlášené výzvy MAS ORLICKO. Celkem bylo přijato 20 žádostí, které budou po kontrole formálních náležitostí postoupeny k bodování hodnotitelské komisi. Výsledky hodnocení projektů budou zveřejněny během měsíce října.
 

Nadace Via - Příjem žádostí ...

Nadace Via, zaměřující se na podporu místních iniciativ, přijímá do 10.9. žádosti v rámci grantů "Místo, kde žijeme" a "Fond místního rozvoje". Více informací najdete na webových stránkách v odkazu uvedeném v těle zprávy.
 

Termín příjmu žádostí prodloužen! ...

Termín příjmu žádostí byl prodloužen do 4.9.2009, 17:00 hod.
 

Vážení žadatelé, ...

Vážení žadatelé,
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83