MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

PF 2016 ...

CELÝ TÝM MAS ORLICKO VÁM DĚKUJE ZA VAŠI SPOLUPRÁCI A PŘEJE VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY PLNÉ POHODY A RADOSTI. DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ !!!
 


Provozní činnosti MAS ORLICKO ...

Vážení klienti, informujeme Vás, že kancelář MAS ORLICKO bude z důvodu čerpání dovolených a blížících se vánočních svátků uzavřena od 21.12.2015.
V období od 4. - 17.1.2016 bude probíhat stěhování sídla MAS ORLICKO na adresu Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, kde Vám budeme od 18.1.2016 k dispozi.
 

Valná hromada Mikroregionu Severo-Lanškrounsko ...

Tomáš Vacenovský z MAS ORLICKO se zúčastnil VH Severo-Lanškrounska. Přítomné starosty informoval o schválení SCLLD valnou hromadou MAS a představil podpory vhodné pro obce a jejich příspěvkové organizace. V příspěvcích manažerky a starostů byla zhodnocena činnosti svazku v uplynulém roce.
 

Valná hromada Agrární komory Ústí nad Orlicí ...

V Českých Libchavách se dne 10.12. konala valná hromada AGK Ústí n.O..Na programu bylo zhodnocení celoroční činnosti a přednášky hostů obsahovaly zejména informace o zemědělských dotacích v roce 2016.Zástupce MAS ORLICKO informoval o schválené strategii a poděkoval členům za pomoc při její přípravě.
 

Pracovní setkání partnerů celostátní sítě pro venkov ...

V Chrudimi se 9.12. setkali krajští partneři CSV. Na programu jednání bylo zhodnocení práce sítě v roce 2015 a plán aktivit na další období. Rovněž zazněly zprávy od jednotlivých MAS Pardubického kraje o podobě jejich strategií. Byly také představeny plánované výzvy z PRV pro celostátní kolo.
 

Výzva č. 14 a 15 - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ...

Dne 4. prosince 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a současně i 15. výzvu „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“ k podávání žádostí o podporu
 

Porada ředitelů Pardubického kraje ...

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnila Porada ředitelů Pardubického kraje, které se i letos účastnil hojný počet ředitelek a ředitelů z mateřských, základních a středních škol. Porada se již každoročně konala v příjemných prostorách Hotelu Jezerka na Seči.
 

Personální změna v kanceláři MAS ...

Ke dni 30.11.2015 u nás skončila svůj pracovní poměr paní Libuše Plíhalová.Část agendy převezme od 1.12. slečně Ivana Kubová (kubova@mas.orlicko.cz) která nastoupila na pozici zaměstnance v adaptačním programu.
Paní Plíhalové děkujeme za odvedenou práci a přejeme jí spokojenost v dalším povolání!
 

Na území MAS založen Zemědělský Klastr ORLICKO ...

V území MAS působí nový subjekt - Zemědělský Klastr ORLICKO z.s. Tento spolek zem. podnikatelů a partnerských subjektů byl založen 26.11.2015 v Červené Vodě. Bude se zabývat zejména problematikou využití trvalých travních porostů. Novými členy se mohou stát zemědělci z území MAS - viz přihláška níže
 

Projekt Sdružení místních samospráv ukončen ...

MAS ORLICKO se úspěšně zapojila do realizace projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů". Hlavním výstupem projektu je Strategie spolupráce obcí. Děkujeme všem zástupcům obcí za aktivní účast a pomoc při realizaci projektu. Podrobné informace k dispozici v příloze.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111