MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Uzavření jarních výzev IROP

Včera, 10.5. bylo uzavřeno celkem pět výzev z Integrovaného regionálního operačního programu:
8. výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích II.
9. výzva MAS ORLICKO-IROP-Komunitní centra I.
10.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání I.
11. výzva MAS ORLICKO-IROP-Dostupná péče o děti II.
12. výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové vzdělávání II.

Největší zájem žadatelé projevili o výzvu zaměřenou na formální vzdělávání, kde bylo podáno celkem 15 žádostí s požadavkem téměř 13 milionů korun. Žádosti do neformálního vzdělávání byly celkem tři za 2,2 mil. Kč. V desáté výzvě IROP, která je zaměřena na podporu sociálního podnikání byla podána jedna žádost, kde je žadatelem Sdružení Neratov, z.s. Nyní budou projekty na MAS hodnoceny z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti. Seznam PODANÝCH žádostí naleznete v příloze.
Rosenbergerová Martina, Bc. | dne 11.05.2018
Dokument: Seznam PODANÝCH žádostí k 10.5.2018 - 8. výzva IROP | soubor: 05af92ede2b2ce.pdf | velikost: 0.14 MB   - Seznam PODANÝCH žádostí k 10.5.2018 - 8. výzva IROP
Dokument: Seznam PODANÝCH žádostí k 10.5.2018 - 10. výzva IROP | soubor: 05af92eeb1d547.pdf | velikost: 0.14 MB   - Seznam PODANÝCH žádostí k 10.5.2018 - 10. výzva IROP
Dokument: Seznam PODANÝCH žádostí k 10.5.2018 - 12. výzva IROP | soubor: 05af92ef58979a.pdf | velikost: 0.17 MB   - Seznam PODANÝCH žádostí k 10.5.2018 - 12. výzva IROP