MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Diskuse ke střednímu článku ...

Od května 2020 se naše místní akční skupina zapojila do diskuse na téma „středního článku vzdělávání“, jako jednoho z témat Strategie vzdělávání 2030+. Více informací naleznete v přílohách.
 


ZMĚNA TERMÍNU - Seminář pro podpořené žadatele z 19. výzvy IROP ...

Dne 11. 6. 2020 od 13 hodin se v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku uskuteční seminář pro podpořené žadatele 19. výzvy IROP „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“
 

Aktuální informace k šablonám II - prodlužování projektů a obnovení lhůt ...

MŠMT zveřejnilo aktuální podmínky pro prodlužování projektů z důvodu uzavření škol. Dokumenty naleznete na webu MAS v sekci Animace - Šablony II, nebo v Aktualitách na webu MŠMT (viz. odkaz níže)
 

Zahraniční mise do Izraele ...

V přiloženém dokumentu naleznete odkaz na dotazník, který je nutné vyplnit, pro zájemce o účast. V dokumentu naleznete také bližší informace o plánované akci.
 

Rada MAS schválila projekty z 19. výzvy IROP ...

Dne 7.5.2020 byly Radou MAS schváleny projekty z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o projekty 19. výzvy MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.
 

OPZ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU ČR - ll.verze ...

V pátek 24.4. 2020 ŘO OPZ vydal druhou verzi Informací pro příjemce OPZ.
Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR je od 24. 4. 2020 do 31.5.2020.
 

Navýšení alokace výzvy č. 19 IROP ...

Dne 22. 4. 2020 schválil Řídící orgán programového rámce IROP modifikaci výzvy IROP č. 19 - Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.
 

Informace pro členskou základnu MAS ORLICKO, z.s. ...

Aktuální informace pro členskou základnu MAS ORLICKO, z.s. s ohledem na mimořádnou situaci v ČR.
 

Seminář pro žadatele Šablony III. ...

Dne 31.3.2020 byla vyhlášena výzva č. 80 - Šablony III. V souvislosti s vyhlášením této výzvy proběhne seminář pro žadatele distanční formou v termínu 14.–24. 4. 2020.Případné dotazy k semináři je možné projednat dne 27.4.2020 od 15:30 hod. formou videokonference.

Podrobnosti neleznete v příloze.
 

Aktuální informace ŘO IROP k mimořádným opatřením zavedeným z důvodu výskytu COV ...

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal v souvislosti se zavedením krizových a mimořádných opatření vládou ČR Závazné stanovisko č. 20.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112