MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Žádost MAS o podporu - průběžné informace ...

V současné době probíhá hodnocení předložených strategií místních akčních skupin z celé České republiky. K hodnocení bylo po kontrole formálních náležitostí přijato 92 strategií, z regionů, které neuspěly se hlásí 46 MAS podruhé a 46 MAS podává svou žádost vůbec poprvé (mezi nimi 23 MAS realizovalo v loňském roce LEADER ČR 2007 /také MAS ORLICKO/ a 23 se zapojuje do programu vůbec poprvé). Z celkového počtu bude dle informací Ministerstva zemědělství ČR podpořeno 32 nejlepších strategických plánů. Nyní všichni s napětím očekávají zveřejnění výsledků hodnocení, ke kterému by mělo dojít cca. během 2 měsíců.
 


Žádost o podporu Startegického plánu Leader úspěšně přijata k hodnocení ...

K 15.12.2008 splnila žádost Místní akční skupiny ORLICKO veškeré požadované náležitosti a byla přijata k hodnocení.
 

Podání žádosti o podporu z programu LEADER ...

Dne 22.10.2008 podal předseda MAS ORLICKO spolu s manažerkou MAS žádost o podporu strategického plánu Leader s názvem: "Žijeme a chceme žít v pohraničí" na pracovišti SZIF v Praze. Žádost byla úspěšně zaregistrována.

Dle informací pracovníků SZIF je nastaven následující harmonogram administrace žádostí:

- administrativní kontroly a doplnění projektů 11/2008 - 12/2008
- hodnocení projektů 12/2008 - 01/2008
- výsledky hodnocení 01/2009 - 02/2009
 

Konference Orlicko - Kladsko 2008 ...

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Orlicko - Kladsko 2008, která se uskuteční dne 8.10.2008 v Jablonném nad Orlicí. V rámci dopoledního programu vystoupí tyto Místní akční skupiny se svými příspěvky:

- MAS ORLICKO; Příprava na program LEADER
- Sdružení SPLAV o.s.; Projekty spolupráce
- MAS POHODA venkova; MAS POHODA venkova a realizované projekty
- MAS POHODA venkova; Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku


Pozvánku na konferenci naleznete v příloze.
 

Pozvánka na projednání finální verze SPL ...

Zveme zástupce obcí, podnikatelů i neziskových organizací k veřejnému projednání finální verze SPL, které se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu v Žamberku dne 29. září 2008 od 17:00 hod.

Program projednání:

1. seznámení s vybranými oblastmi podpory (na co budou prostředky určeny)
2. seznámení s finančními alokacemi (kolik prostředků je určeno na jaké aktivity)
3. seznámení s očekávaným harmonogramem (kdy začít co připravovat)
 

Společné jednání programového výboru a výběrové komise ...

Dne 5. září od 13:00 hod. se v malé zasedací místnosti v budově městského úřadu v Žamberku (budova pošty) uskuteční společné jednání programového výboru a výběrové komise pro přípravu Strategického plánu Leader.
 

Valná hromada schválila zavedení členských příspěvků ...

Valná hromada schválila na jednání konaném dne 12.6. povinnost členů platit členské příspěvky pro zajištění běžné činnosti Místní akční skupiny. O výši členských příspěvků bude rozhodnuto na příštím jednání.
 

Valná hromada MAS ORLICKO ...

Valná hromada MAS ORLICKO se uskuteční dne 12. června 2008 od 14:00 hod. v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku.
 

TERMÍN: SPLNĚNÍ PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ ...

Termín pro doložení splnění preferenčních kritérií obcemi se blíží. Jednotlivé doklady (občasníky, dopisy občanům, výstupy z anket) můžete předávat do 31.3.2008 na informačním centrum v Žamberku. Složky prosím označte "MAS ORLICKO"
 

Pracovní setkání pro podnikatele v zemědělství a hospodařící v lesích ...

V následujících termínech se v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku uskuteční informační setkání pro podnikatele v zemědělské a hospodařící v lesích:

20.2.2008 od 18:00 hod. pro živnostníky a společnosti hospodařící v lesích
27.2.2008 od 18:00 hod. pro zemědělské podnikatele
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112