MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

SETKÁNÍ MAS VE VALu u Rychnova nad Kněžnou ...

Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo ve Valu u Rychnova nad Kněžnou setkání místních akčních skupin. MAS POHODA Venkova a MAS Společná Cidlina, které získaly podporu již v loňském roce, si zde vyměňovaly informace z administrace prvního kola žádostí. MAS ORLICKO byla jako další podpořená MASka přizvána na toto jednání, aby mohla načerpat cenné zkušenosti a seznámit se se zástupci dalších úspěšných MAS. V rámci setkání vznikla také krátká reportáž (viz odkaz níže).
 


USPĚLI JSME S ŽÁDOSTÍ O DOTACI !!! ...

Místní akční skupina ORLICKO uspěla v konkurenci dalších místních akčních skupin a náš Strategický plán LEADER byl podpořen k realizaci z programu LEADER! Celkově jsme se umístili na 15 místě z 32 podpořených MAS. Tímto děkujeme všem subjektům, kteří se zapojily do přípravy a přispěli tak k tomuto velikému úspěchu.

Aktuálně bude MAS administrovat formality spojené se získanou podporou a na přelomu června/července bude zahájen provoz kanceláře MAS. V této době mohou žadatelé také očekávat nové webové stránky rozšířené o potřebné údaje.
 

Žádost MAS o podporu - průběžné informace ...

V současné době probíhá hodnocení předložených strategií místních akčních skupin z celé České republiky. K hodnocení bylo po kontrole formálních náležitostí přijato 92 strategií, z regionů, které neuspěly se hlásí 46 MAS podruhé a 46 MAS podává svou žádost vůbec poprvé (mezi nimi 23 MAS realizovalo v loňském roce LEADER ČR 2007 /také MAS ORLICKO/ a 23 se zapojuje do programu vůbec poprvé). Z celkového počtu bude dle informací Ministerstva zemědělství ČR podpořeno 32 nejlepších strategických plánů. Nyní všichni s napětím očekávají zveřejnění výsledků hodnocení, ke kterému by mělo dojít cca. během 2 měsíců.
 

Žádost o podporu Startegického plánu Leader úspěšně přijata k hodnocení ...

K 15.12.2008 splnila žádost Místní akční skupiny ORLICKO veškeré požadované náležitosti a byla přijata k hodnocení.
 

Podání žádosti o podporu z programu LEADER ...

Dne 22.10.2008 podal předseda MAS ORLICKO spolu s manažerkou MAS žádost o podporu strategického plánu Leader s názvem: "Žijeme a chceme žít v pohraničí" na pracovišti SZIF v Praze. Žádost byla úspěšně zaregistrována.

Dle informací pracovníků SZIF je nastaven následující harmonogram administrace žádostí:

- administrativní kontroly a doplnění projektů 11/2008 - 12/2008
- hodnocení projektů 12/2008 - 01/2008
- výsledky hodnocení 01/2009 - 02/2009
 

Konference Orlicko - Kladsko 2008 ...

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Orlicko - Kladsko 2008, která se uskuteční dne 8.10.2008 v Jablonném nad Orlicí. V rámci dopoledního programu vystoupí tyto Místní akční skupiny se svými příspěvky:

- MAS ORLICKO; Příprava na program LEADER
- Sdružení SPLAV o.s.; Projekty spolupráce
- MAS POHODA venkova; MAS POHODA venkova a realizované projekty
- MAS POHODA venkova; Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku


Pozvánku na konferenci naleznete v příloze.
 

Pozvánka na projednání finální verze SPL ...

Zveme zástupce obcí, podnikatelů i neziskových organizací k veřejnému projednání finální verze SPL, které se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu v Žamberku dne 29. září 2008 od 17:00 hod.

Program projednání:

1. seznámení s vybranými oblastmi podpory (na co budou prostředky určeny)
2. seznámení s finančními alokacemi (kolik prostředků je určeno na jaké aktivity)
3. seznámení s očekávaným harmonogramem (kdy začít co připravovat)
 

Společné jednání programového výboru a výběrové komise ...

Dne 5. září od 13:00 hod. se v malé zasedací místnosti v budově městského úřadu v Žamberku (budova pošty) uskuteční společné jednání programového výboru a výběrové komise pro přípravu Strategického plánu Leader.
 

Valná hromada schválila zavedení členských příspěvků ...

Valná hromada schválila na jednání konaném dne 12.6. povinnost členů platit členské příspěvky pro zajištění běžné činnosti Místní akční skupiny. O výši členských příspěvků bude rozhodnuto na příštím jednání.
 

Valná hromada MAS ORLICKO ...

Valná hromada MAS ORLICKO se uskuteční dne 12. června 2008 od 14:00 hod. v jednacím sále zastupitelstva města v Žamberku.
 

Starší zprávy:    1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111