MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PODPORUJÍ NÁS

Letohrad
Město Letohrad

Letohrad
Město Žamberk
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Dotační možnosti na podporu SPORTOVNÍ infrastruktury

Dne 4. prosince 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul:
Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou projekty:
- na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
- na obnovu školních tělocvičen.

Lhůta pro doručení žádostí:
- Zahájení příjmu žádostí: 4. prosince 2019
- Ukončení příjmu žádostí: 17. února 2020

Více informací zde:
Brožková Alice, Ing. | dne 10.12.2019