MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS

Rada MAS:

  • 22.5.; 9:00 hod.
  • 26.6.; 9:00 hod.
  • 7.8.; 9:00 hod.
  • 22.8.; 9:00 hod.

Výběrová komise:

  • 14.6.
  • 22.8.

Semináře:

  • 18.6.2018 13:00 hodin - Seminář pro podpořené žadatele, Prorodinná opatření II.
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Pilotní zapojení k aktivnímu vytváření partnerství v rámci projektu MAP

Dne 10. 5. 2017 proběhl úvodní seminář k pilotnímu zapojení do aktivního vytváření partnerství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání. Zúčastnění se zde dozvěděli, jakým způsobem je možné získat finanční příspěvek na aktivity, které pořádají.
Dne 10. 5. 2017 proběhl úvodní seminář k pilotnímu zapojení do aktivního vytváření partnerství v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání. Zúčastnění se zde dozvěděli, jakým způsobem je možné získat finanční příspěvek na aktivity, které pořádají a které mají společný ukazatel – aktivní formu zapojení a vzájemné spolupráce 3 subjektů vzdělávání.
K zapojení do pilotáže je nutné splnit následující podmínky:
- žadatel má působiště/místo realizace aktivity je na území SO ORP příslušného MAP (Žamberk/Králíky, nebo Ústí nad Orlicí/Česká Třebová),
- aktivní forma zapojení min. 3 subjektů do realizace aktivity,
- soulad s prioritou Strategického rámce,
- přistoupení žadatele k Memorandu o spolupráci v rámci projektu MAP,
- předání pořízené fotodokumentace aktivity – min. 5 fotografií a předání zpracované Hodnotící zprávy (na email: pilotaz@orlicko.cz),
- realizace aktivity bude ukončena do 15. 11. 2017.
K předložení žádosti je třeba na kontaktní mail odeslat vyplněnou Přihlášku, k doložení průběhu aktivity je pak nutné odeslat vyplněnou Hodnotící zprávu – viz přílohy (+pořízenou fotodokumentaci a přistoupení k Memorandu).
Hruška Jiří, Ing. | dne 12.05.2017
Dokument: Přihláška_Žamberk/Králíky | soubor: 05915663f19cea.docx | velikost: 0.21 MB   - Přihláška_Žamberk/Králíky
Dokument: Hodnotící zpráva_Žamberk/Králíky | soubor: 059156653be726.docx | velikost: 0.21 MB   - Hodnotící zpráva_Žamberk/Králíky
Dokument: Přihláška, Hodnotící zpráva - vzor vyplnění_Žamberk/Králíky | soubor: 059156670b0918.pdf | velikost: 0.71 MB   - Přihláška, Hodnotící zpráva - vzor vyplnění_Žamberk/Králíky
Dokument: Přihláška_Ústí nad Olircí/Česká Třebová | soubor: 05915669a9fefe.docx | velikost: 0.22 MB   - Přihláška_Ústí nad Olircí/Česká Třebová
Dokument: Hodnotící zpráva_Ústí nad Orlicí/Česká Třebová | soubor: 0591566a96d994.docx | velikost: 0.22 MB   - Hodnotící zpráva_Ústí nad Orlicí/Česká Třebová
Dokument: Přihláška, Hodnotící zpráva - vzor vyplnění_Ústí nad Orlicí/Česká Třebová | soubor: 0591566ba79e08.pdf | velikost: 0.71 MB   - Přihláška, Hodnotící zpráva - vzor vyplnění_Ústí nad Orlicí/Česká Třebová