MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo

Realizace Strategického plánu Leader a provoz webového sídla je financován z 
Programu rozvoje venkova
OSY IV. LEADER.


EU

LEADER

Program rozvoje venkova

Evropská komise

Česko mluví

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina ORLICKO aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konzultační služby pro neziskové organizace Orlicka
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
MAS ORLICKO
Region, který roste

Kniha projektů podpořených
MAS ORLICKO, z.s.
v letech 2009-2013.
Z kalendáře MAS

Rada MAS:

  • 22.5.; 9:00 hod.
  • 26.6.; 9:00 hod.
  • 7.8.; 9:00 hod.
  • 22.8.; 9:00 hod.

Výběrová komise:

  • 14.6.
  • 22.8.

Semináře:

  • 18.6.2018 13:00 hodin - Seminář pro podpořené žadatele, Prorodinná opatření II.
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Seminář pro osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů

Dne 18. května od 16 hodin se bude v budově Městského úřadu v Letohradě konat úvodní setkání.
Uskuteční se seminář určený osobám podílejícím se na hodnocení a výběru projektů a následně jednání VK s tímto programem:

1. Seminář
• Úvodní informace, seznámení s procesem hodnocení a výběru projektů
včetně kompetencí jednotlivých orgánů a členů
• Seznámení s interními postupy
• Poučení o střetu zájmů a dalších podmínkách hodnocení projektů (odměna za
hodnocení projektů, …)
• Seznámení s etickým kodexem člena hodnotící a výběrové komise a jeho podpis
• Podpis dokumentu Údaje člena VK, viz příloha

2. Jednání VK
• Volba předsedy VK
• Informace o termínech jednání hodnotících a VK, termíny hodnocení projektů
Kancelář MAS ORLICKO, z. s. | dne 11.05.2017