MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská, č.p. 1004
564 01 Žamberk
tel.: 733 133 645
IČ: 27034186
ID datové schránky: 328e35a

Místní akční skupina Orlicko - logo


PARTNEŘI

Parádní kraj

P-Pink
Nový web s projekty úspěšných žadatelů
Rezervace - skákací hrady
Infomail, zasílání novinek e-mailem - registrace
najdete nás na facebooku

Členové

Členská základna MAS Orlicko je tvořena zástupci obcí (svazky obcí), podnikatelskými subjekty a nestátními neziskovými organizacemi.

Tyto, v souladu se svou hlavní činností, reprezentují různé zájmové skupiny a veřejný, nebo soukromý sektor.

Členství vzniká na základě rozhodnutí valné hromady MAS ORLICKO na základě písemné žádosti uchazeče o členství v MAS ORLICKO, z. s. Členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena. Práva a povinnosti upravuje úplné znění stanov spolku MAS ORLICKO, z.s.

Veškeré podstatné dokumenty, jakými jsou stanovy, informace k podání žádosti o členství, nebo aktuální složení členů MAS najdete v sekci "Dokumenty MAS".